وب نوشت های من

آرشام پارسی – فعال حقوق دگرباشان

بایگانیِ مارس, 2011

پیام نوروزی

شش سال پیش در چنین روزی!

شش سال گذشت. شش سال پیش در چنین زمانی من در مرز سلماس ایستاده بودم و مهر خروج را در پاسپورت ایرانی ام نگاه می کردم.
باورش سخت بود که خانواده ام، دوستانم، شغل و شهر و کشورم را می گذارم و با پای خودم به تبعید می روم.
هنوز باورش سخت است که چطور توانستم از همه چیز دل برکنم و تنها با یک امید برای فردای بهتر وارد ترکیه شوم.

به خوبی به یاد دارم که چهاردهم اسفند ماه ساعت 12:45 دقیقه ظهر بود که از پنجره ی کوپه ی قطار پرچم ایران و ترکیه که کنار هم بودند را تماشا می کردم.
هیچگاه مرز این همه برایم معنا نداشت. مرزی بین بودن و نبودن، مرزی بین اینجا و آنجا، مرزی بین تو و خانواده ات، مرزی بین تو و دوستانت، مرزی بین تو کشورت، مرزی بین تو و خاطراتت، مرزی بین تو و ملیتت و مرزی بین تو و همه ی چیزهایی که در بیست و چهار سال با آنها مانوس و همراه بوده ای.
سخت بود. گریه می کردم و دلم حسابی گرفته بود.
آن زمان بود که  باز و این بار کاملا جدی به خودم قول دادم و عهد بستم که خودم را وقف کمک کردن به هم احساسانم کنم. دوستان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونگانی که مشکلات عدیده شان را از اعماق وجودم درک می کردم. دوستانی که حرف زدن از یادشان رفته بود و یا نای حرف زدن نداشتند. تصمیم گرفتم که «باشم» و کاری را که چند سال پیش از آن شروع کرده بودم را به صورت کاملا جدی ادامه دهم.
امروز ششمین سالگرد خروج من از ایران است. ششمین سالگرد زندگی در تبعید هر چند که تمام آزادی ها را داشته باشی. غمگین است اما خوشحالم.
خوشحالم از اینکه تا به امروز بر سر قول خودم مانده ام و پای تمام سختی ها و مشکلاتش ایستاده ام. خوشحالم که موضوع دگرباشان ایرانی از پستوهای خانه ها به روی میز رسانه های جهانی منتقل شده است. خوشحالم که دوستان خیلی زیاد تری پیدا کرده ام و همراه هم هستیم. خوشحالم که در سختی و ها و خوشحالی دوستانی که از ایران خارج شده اند و درخواست پناهندگی داده اند همراه بوده ام و در حد توانم سعی کرده ام کمک شان کنم. خوشحالم که آغوشم را برای دوستانم باز کردم تا اگر دلشان گرفته است شانه ای برای گریه کردن داشته باشند. خوشحالم که خانواده ام پشتیبانم بودند. خوشحالم که پدر و مادران خیلی از دوستانم با من در تماس هستند و با هم حرف می زنیم تا مشکلی از مشکلات آنها کم کنیم. خوشحالم که نه تنها من هستم بلکه خیلی های دیگر هم امروز هستند. خوشحالم که دیگر نق نمی زنیم که کسی به حال ما دل نمی سوزاند. خوشحالم که خیلی ها هستند که شرایط ما را درک می کنند و در کنارمان هستند. خوشحالم که گذشته ام را فراموش نکرده ام. از خیلی چیزهای دیگر هم خوشحالم که شاید الان به خاطر نیاورم.
امروز دوست دارم باز عهد خودم را تجدید کنم و همچنان در کنار دوستان بی شمارم باشم.
دوستتان دار شما

آرشام پارسی